ישיבת אלון מורה שכם ביצעה תפנית בעלילה – לא עוד ישיבה המלמדת תורה ומקנה ערכים – אלא ישיבה שבונה מסלול ייחודי המגבש את השקפת חייו של התלמיד.
את המיתוג יצרנו בהשראת מסע אל הפיסגה.
יחד עם משרד האסטרטגיה טרוסט יצרנו שפה, מיתוג, וקמפיין שיווקי מוצלח!