עמותת מקווה מים חיים – מלווה את ייצור והקמת המקווה משלב התכנון ועד למסירת המפתח.
את המיתוג לעמותה יצרנו בהשראת עולם התכנון והבנייה,
התוצרים והפרסומים מבטאים התחדשות ותכנון קדימה!