עולים במעלות היא תוכנית לימוד עבור בתי הספר ותלמודי התורה של המעיין התורני בירושלים,
יחד עם משרד ההפקות "תרבותא" יצרנו את המיתוג, עיצוב התכנים והחומר השיווקי עבור עיריית ירושלים.
את המיתוג יצרנו בהשראת העולם התורני ובהשראת החגים היהודיים.